Ze života

10 INSPIRATIVNÍCH PŘÍBĚHŮ O ŽIVOTĚ

Příběhy vám pomohou zpracovat životní zkušenosti a pocity. Příběhy zapouzdří nezapomenutelné okamžiky vašeho života. Odnášíte si tak životní lekce do dalších let. Pevně věříme, že vám tyto příběhy změní životy. Přinášíme vám inspirativní krátké příběhy o životě, které vám budou mluvit z duše.

životní příběhy v knize

Příběhy s ponaučením do života

Lidský mozek je naprogramován tak, aby si vzal z příběhů ponaučení a uložil si je do dlouhodobé paměti. Posuďte sama.

1. Tajemství úspěchu

Jednou se mladý muž zeptal moudrého muže Sokrata, jaké je tajemství úspěchu.

Sokrates se zamyslel a odpověděl muži, aby se s ním příští den setkal u řeky. Druhý den Sokrates požádal mladého muže, ať jde s ním do vody. Když jim voda sahala po krk, Sokrates ho ponořil do vody. Mladý muž se snažil dostat nad hladinu, ale Sokrates byl silný a držel ho pod vodou, dokud muž nezačal modrat. Teprve poté Sokrates vytáhl muže nad hladinu. Mladý muž zalapal po dechu a zhluboka se nadechl vzduchu.

Sokrates se zeptal: „Co sis přál nejvíc, když jsi byl pod vodou?“
Mladý muž odpověděl: „Nadechnout se.“

Sokrates odvětil: „To je tajemství úspěchu. Pod vodou jsi nesmírně toužil po vzduchu. Jestli chceš uspět, dosáhneš toho, když po tom budeš toužit stejně jako po vzduchu.“

2. Nejchladnější zima

Byla to jedna z nejchladnějších zim a zvířata umírala na podchlazení. Dikobrazi se rozhodli seskupit, aby se navzájem zahřáli. Chránili se před chladem a kumulovali mezi sebou teplo. Jenže svými ostny zranili své nejbližší společníky.

Po čase se od sebe vzdálili, ale všichni začali umírat na prochladnutí. Museli si tedy vybrat: buď se smíří s tím, že zraní ostny ostatní dikobrazy, nebo si zvolí smrt. Rozhodli seskupit a naučit se žít s ranami, které jim způsobili jiní dikobrazi. A to jen proto, aby přežili. Jen tímto způsobem byli schopni přečkat zimu.

3. Bezvýznamné cíle

Farmář měl psa, který čekal u silnice na auta. Jakmile nějaké auto přijelo, pes běžel po silnici, štěkal a snažil se předběhnout vozidlo.

Jednoho dne se zeptal soused farmáře: „Myslíš, že ten pes někdy předběhne nějaké auto?“
Farmář odpověděl: „Tohle mě netrápí. Vrtá mi hlavou to, co by ten pes udělal, kdyby nějaké auto předběhl.“

Mnoho lidí se chová v životě jako tenhle pes, který sledoval nesmyslné cíle.

sova jako symbol životní moudrosti

4. Lekce v dávání

Před mnoha lety se stalo jednomu transfuznímu dobrovolníkovi něco nevšedního a dojemného.

V nemocnici poznal tříletou holčičku, která bojovala s nemocí a potřebovala krev od svého pětiletého bratra, který zázračně přežil stejnou nemoc. Chlapec si vytvořil protilátky, které holčička potřebovala pro boj se svou nemocí. Byl tak jedinou nadějí pro svou sestru.

Lékař malému chlapci vysvětlil situaci a zeptal se ho, zda by nedaroval krev své sestře.
Jen na chvíli zaváhal, než se zhluboka nadechl a řekl: „Ano. Udělám to, pokud tím zachráním svou sestru.“

Když ležel vedle své sestry a z žíly mu odtékala krev, usmál se. Sestře se vracela barva do tváří. Pak sám zbledl ve tváři a přestal se usmívat. Podíval se na sestřičku vedle sebe a zeptal se třesoucím se hlasem: „Kdy začnu umírat?“

Malý chlapec nerozuměl lékaři a myslel si, že musí zemřít, aby zachránil svou nemocnou sestru.

5. Každý má svůj příběh

Asi dvacetiletý mladík se díval z okna vlaku a křičel: „Otče, podívej se na stromy, běží pozadu!“

Otec se na mladíka usmál.

Opodál seděl mladý pár, který litoval pána, že má duševně nemocného syna.

Najednou mladík znovu vykřikl: „Otče, podívej se na mraky, běží s námi!“

Manželé to nevydrželi a řekli starci: „Proč nevezmete syna k nějakému dobrému lékaři?“

Starší muž se usmál a odvětil: „To jsme právě udělali. Teď akorát jedeme z nemocnice. Můj syn byl od narození slepý a teprve dnes začal vidět.“

Každý člověk má svůj příběh. Nesuďte lidi, dokud je skutečně nepoznáte. Pravda vás nejspíš překvapí.

6. Zbytečné pochybnosti

Chlapec a dívka si spolu hráli. Chlapec měl sbírku krásných kuliček, dívka měla s sebou bonbóny. Chlapec nabídl dívce, že jí dá všechny své kuličky výměnou za všechny její bonbony. Dívka souhlasila. Chlapec dal dívce kuličky, ale největší a nejkrásnější kuličku si tajně nechal pro sebe. Dívka mu dala všechny své bonbóny, jak slíbila.

Tu noc dívka klidně spala. Chlapec ale nemohl spát, protože přemýšlel, jestli před ním dívka neschovala další chutné bonbóny, jako on schoval nejkrásnější kuličku.

Dalo by se to převést na vztahy: pokud nedáváte ve vztahu svých sto procent, budete stále pochybovat, jestli partner dává svých sto procent.

strom jako symbol životní moudrosti

7. Stoupat jako orel

Věděli jste, že orel předvídá bouři dlouho před tím, než nastane? Místo toho, aby se schoval, letí na vyvýšené místo a čeká na vítr.

Když bouře udeří, roztáhne křídla, aby se pomocí větru dostal nad bouři. Zatímco dole zuří bouře, orel se vznáší nad ní. Orel před bouří neutíká a ani se neschová. Místo toho využívá bouři, aby vyletěl výš. Stoupá vzhůru v bouřlivém větru, který ostatní děsí.

Když se potýkáme v životě s bouří a výzvami, můžeme se nad vše povznést. Nebojte se bouří ani výzev ve svém životě. Využijte je k tomu, abyste se ve svém životě pozvedla výš.

8. Odrazy

Jednou vběhl do zrcadlového bludiště pes. Když pes uviděl svůj odraz, ztuhl překvapením. Ze všech stran viděl „celou smečku psů“, která ho obklopovala. Pes vycenil zuby a štěkal a všechny odrazy na to odpovídaly stejným způsobem.

Vyděšený pes zběsile štěkal. Odrazy psa napodobovaly, a když pes pořádně zaštěkal, ozvěna byla o to silnější. Pes se zmítal z jedné strany na druhou, zatímco odrazy v zrcadlech se také zmítaly a cenily na něj zuby.

Následující den našla ochranka muzea nešťastného psa mrtvého. Nikdo ale psovi neublížil. Pes zemřel v boji s vlastními odrazy.

Svět nevnáší do našich životů dobro ani zlo. Vše, co se kolem nás děje, odráží naše myšlenky, pocity, přání a činy. Svět je jedno velké zrcadlo. Pojďme tedy zaujmout dobrou pózu.

9. Opakovaný vtip

Jednou jeden moudrý muž pořádal seminář, aby naučil lidi, jak se zbavit smutku. Lidé se sešli, aby si poslechli slova moudrého muže.

Muž vstoupil do místnosti a řekl davu veselý vtip. Dav řval smíchy. Po několika minutách jim pověděl stejný vtip, ale zasmálo se jen pár lidí. Když vyprávěl stejný vtip potřetí, nikdo se nesmál.

Moudrý muž se usmál a pronesl: „Nesmějete se stále stejnému vtipu. Tak proč pláčete zas a znovu nad svými problémy? Nad svými příkoří?“

stará žena jako symbol životní moudrosti

10. Začněte u sebe

Následující slova byla vyryta na hrobku anglikánského biskupa v kryptách Westminsterského opatství:

Když jsem byl mladý a svobodný, moje fantazie neznala mezí. Snil jsem o tom, že změním svět. Jak jsem stárl a moudřel, zjišťoval jsem, že se svět nezmění, a tak jsem se rozhodl změnit svou zemi. Ale i to bylo nemožné.

Jak jsem stárl, spokojil jsem se s tím, že změním pouze svou rodinu. Bohužel to dopadlo stejně neúspěšně. A teď, když ležím na smrtelné posteli, si najednou uvědomuji: kdybych nejdřív změnil svůj život, pak bych svým příkladem změnil svou rodinu. S jejich pomocí bych pak dokázal změnit svou zemi. A kdo ví, možná bych dokonce změnil svět.

Sdílejte článek na Facebooku a podělte se s přáteli o životní moudra, která platí v každé době.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial