Láska a vztahy

11 RYSŮ EMPATICKÉHO NARCISTY: NEMÁTE HO DOMA?

Většina žen si myslí, že narcista není schopen cítit nebo projevovat emoce. Slyšela jste ale o empatickém narcistovi? Opravdu takoví muži existují. Nejde ale o žádné hodné a empatické muže. Nahlédněte do světa empatického narcisty a zjistěte, jestli s jedním takovým nežijete.

muž empatický narcista

Jsou muži narcisté špatní?

Démonizujeme narcisty jednoduše proto, že o nich slýcháme samé negativní věci? Je důležité zdůraznit, že skuteční narcisté trpí narcistickou poruchou osobnosti (NPO) a potřebují odbornou pomoc. Těch, kteří trpí skutečnou NPO, je však velmi málo. Ostatní narcisté jsou prostě chladní a lhostejní k druhým.

Jak mohou být narcisté empatičtí?

Osobnost člověka je různorodá a nelze ji zařadit jen do jedné kategorie. Když je někdo empatický, citlivý a dotýkají se ho emoce druhých, neznamená to, že není schopen narcistického chování. Co je tedy empatický narcista?

  • Empatický narcista věří, že je obětí emocí jiných lidí. A je to pro něj velmi frustrující. Paradoxně vůči druhým neprojevuje emoce a nezajímá se o ostatní. Soustředí se na sebe a na bolest, kterou cítí.

Co z toho vyplývá? Empatičtí narcisté ve skutečnosti nejsou empatičtí. Empatický člověk je totiž ten, koho zajímají pocity druhých.

Empatický narcista je muž, který neocení své empatické schopnosti. Je to někdo, kdo je ve skutečnosti nesnáší. Odmítá se otevírat emocím, nechce být emocionálně zranitelný a staví kolem sebe hradby.

V důsledku toho projevuje minimální zájem o druhé a nulovou empatii vůči ostatním.

Vlastnosti empatického narcisty

Uveďme si několik vlastností empatického narcisty, které vám pomohou takového muže poznat:

1. Cítí se ukřivděně

Empatický narcis věří, že mu svět něco dluží. Koneckonců si dost protrpěl kvůli negativním pocitům, které musí prožívat.

2. Chaotický projev empatie

Empatický narcista opravdu nemá svou empatii pod kontrolou. Může snadno přeskakovat z role oběti do role arogantního člověka.

3. Neschopnost zvládnout kritiku

Empatický narcista nezvládá kritiku, ať už je skutečná nebo domnělá. Sebemenší kritický komentář ho rychle rozruší, rozčílí a naštve.

4. Hra na obviňování

Empatický narcista se cítí jako oběť, protože musí vnímat emoce ostatních. V důsledku toho je pro něj těžké převzít odpovědnost za cokoliv, co říká a dělá. Místo toho vždy obviňuje druhé a vymlouvá se na nespravedlnost života.

muž empatický narcista

5. Ponoření se do vlastních pocitů

Empatický narcista snadno zabředne do svých vlastních problémů a emocí, přes které nevidí problémy nikoho jiného. To je docela ironické, když si uvědomíte, že vnímá emoce ostatních.

Od empatických lidí ho odlišuje nedostatek zájmu o další lidi, i když vnímá jejich emoce.

6. Hra na oběť za účelem ovládnutí ostatních

Empatický narcista se vtělesňuje do role oběti. Používá to k ovládání ostatních lidí a manipuluje je do věcí, které nechtějí. Snadno lidi přesvědčí, aby zůstali v situaci, se kterou nejsou spokojeni.

7. „Nikdo mi nerozumí“

Empatický narcista skutečně věří, že jeho problémy jsou důležitější a horší než problémy jiných. Je toho názoru, že nejprve by se měly řešit jeho problémy. Rovněž věří, že nikdo nemůže pochopit jeho emoce, protože jsou jedinečné.

8. Pocit prokletí

Empatický narcista nevnímá svou empatii jako dar, ale jako prokletí. Cítí se neustále pod útokem emocí jiných lidí a dokonce i přírody.

9. Pocit výjimečnosti a nadřazenosti

Empatický narcista si myslí, že je lepší než všichni ostatní a že se svět točí kolem něho. Věří, že by se s ním mělo zacházet jako s někým výjimečným a lidé by mu měli líbat nohy.

Empatický narcista tomu věří o to víc, protože si myslí, že je „obdařen“ darem cítit emoce ostatních lidí.

10. Pasivně agresivní chování

Empatický narcista je také pasivně agresivní. Může se například vyhýbat odpovědnosti, prokrastinovat, nedodržovat termíny nebo zatajovat informace.

11. Sebemučednictví

Empatický narcista se vydává za mučedníka – někoho, kdo obětuje něco cenného pro princip. Ale co vlastně obětuje, to nikdo neví. Volí toto „utrpení“, aby si získal sympatie, lásku a obdiv. Umí bravurně vyvolat v lidech pocit viny.

Představili jsme vám nejčastější rysy empatického narcisty. Nejdůležitější je fakt, že neprojevuje empatie vůči ostatním lidem jako přirozeně empatičtí lidé.

Sdílejte článek na Facebooku se svými přáteli!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial