Láska a vztahy

CO JE SPOLUZÁVISLOST VE VZTAHU? A JAK Z TOHO VEN?

Spoluzávislost je složitá věc, která postihuje partnerské vztahy i vztahy mezi členy rodiny. Zaměřme se ale na spoluzávislost v partnerském vztahu. Skutečně nemá takový vztah budoucnost? Jak se zbavit spoluzávislosti? Nejen to se dozvíte v tomto článku.

žena zpřetrhala pouta spoluzávislosti ve vztahu

Co je to spoluzávislost?

Spoluzávislost bychom mohli definovat tak, že je člověk emocionálně, psychicky nebo fyzicky závislý na svém partnerovi. Projevuje se to jako nezdravá připoutanost. Spoluzávislá osoba má často nízké sebevědomí.

Nejčastěji se spoluzávislost objevuje ve vztahu, kdy je jeden z partnerů psychicky závislý na svém protějšku, který tuto závislost umožňuje: může se jednat o manipulátora.

Spoluzávislost může být ovlivněna neschopností stanovit si hranice, sociálními prvky i biologickými faktory.

Spoluzávislá osoba může mít tendenci být spoluzávislá od počátku vztahu. Někdy se může vyvinout později v důsledku konkrétního chování, spouštěčů nebo jiných faktorů.

Nálada spoluzávislého je závislá na tom, jak s nimi partner jedná a jak je vnímá.

Je spoluzávislost toxická a nezdravá?

Spoluzávislost se může projevovat mnoha způsoby. Míra projevů a spoluzávislosti se může lišit. Obecně spoluzávislost ve vztahu ale není zdravá. Nikdy byste neměla mít pocit, že nálady, činy a touhy partnera určují směr vašeho vztahu a ovlivňují váš život.

Spoluzávislost se tak může postupně stát novou normou.

žena radostně utíká po silnici

Jak o spoluzávislosti mluvit se svým partnerem?

1. Povězte o svých obavách partnerovi. Svěřte se mu, že jeho volby určují váš život. Jemně mu vysvětlete, jak jeho chování ovlivňuje vaše pocity.

2. Prezentujte spoluzávislost jako problém, který je třeba vyřešit, než jako argument, který je třeba vyhrát.

3. Mějte na paměti, že se jedná o citlivou a delikátní konverzaci. Vstupujte do ní s empatií.

Jak obnovit rovnováhu ve spoluzávislém vztahu?

Jakmile si s partnerem promluvíte a vše důkladně proberete, nastává čas nastolit rovnováhu v partnerství. Zapracujte na vlastní nezávislosti a vlastní sebehodnotě a sebeúctě. Udělejte si čas pro sebe, jděte ven s přáteli, podnikněte některé aktivity bez partnera a případně si promluvte o dalším postupu s terapeutem.

Sdílejte článek na Facebooku se svými přáteli!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial