Moje tabu

KDYŽ MÁTE SYNDROM HODNÉ HOLKY: JE ČAS TO ZMĚNIT!

Jste perfekcionistka, která má na sebe přehnané nároky. Máte však nízké sebevědomí, neumíte si vymezit hranice a zásadně neříkáte NE. Vaší prioritou je dělat radost druhým lidem a učinit je šťastnými na úkor svého štěstí. Poznáváte se v tom? Přečtěte si, jestli náhodou nemáte syndrom hodné holky.

žena a květiny

Nereálné nároky společnosti, které ženy svazují

Být ženou v moderním světě je těžké. Měla byste být roztomilá, ale ne dětinská. Sexy, ale ne vyzývavá. Chytrá, ale ne přechytralá. Ambiciózní, ale ne kariéristka. Poslušná, trpělivá, DOKONALÁ. Je vám z toho také na nic? Společenské nároky, podle kterých se mají ženy řídit, jsou nedosažitelné a protichůdné. Očekávání společnosti nikdy nemůžete naplnit a myslíte si, že je to vaše chyba. A vybírá si to daň na vašem duševním zdraví.

Syndrom hodné holky je důsledkem přetrvávajícího tradičního pojetí ženy. Na druhou stranu vám to může pomoct přemýšlet o naučených vzorcích chování.

Syndrom hodné holky bychom mohli definovat jako „projev vlastností, které si u dívek ceníme a vyžadujeme je“. Je to důsledek toho, jak s ženami komunikuje rodina i učitelé, kteří nám nastavují obraz, jak se holčičky mají chovat.

Spojení „hodná holka“ vyvolává obraz tichých, poddajných, hezkých dívek, které se starají o ostatní a nezpůsobují problémy. Je to zakořeněno ve stereotypních očekáváních společnosti, jaké by ženy měly být a jakou roli by měly hrát. Když se ženy odchýlí od typického chování „hodné holky“, cítí se provinile a bojí se, že je druzí odsoudí.

Znaky toho, že patříte mezi „hodné holky“

Většina žen se uvidí v jedné nebo více z těchto šesti charakteristik, které popisují syndrom hodné holky. Důležité je, jak vás tyto vlastnosti ovlivňují a zda vás nutí jednat způsobem, který nechcete. Poznáváte se v tom?

1. Perfekcionismus

Touha být perfektní láká mnohé z nás. Perfekcionismus sám o sobě není špatný – vysoké očekávání od sebe samé vám dává disciplínu a motivuje vás k dosažení cílů. Problém nastává, když vlastní sebehodnotu propojujete s úspěchy, ať už v profesním či osobním životě. V extrémních případech je vaše sebehodnocení závislé na vnímání a hodnocení druhých lidí. Snaha o dokonalost se tak stává únikovou strategií, jak se vyhnout kritice a negativním reakcím zvenku.

FAKTA: Ženy se syndromem hodné holky jsou extrémně vnívamé na zpětnou vazbu a citlivé na hodnocení druhých. To může vést k začarovanému kruhu: syndrom hodné holky způsobuje problémy s duševním zdravím, které pak tento syndrom dále prohlubují.

2. Potěšit druhé

Ženy s tímto syndromem mají silný cit pro potřeby druhých a nacházejí vlastní hodnotu v jejich naplňování. To vede k potlačování vlastních potřeb a emocí a neschopnosti ozvat se, když se jim děje nespravedlnost nebo něco nechtějí. Místo toho cítí, že jsou nuceny přizpůsobit se a splnit očekávání druhých. Pocit, že jste hodnotné pouze tehdy, když jste užitečné pro ostatní, je škodlivý pro každého, ale pro ženy se syndromem hodné holky má obzvlášť negativní dopad.

Zaměřují se na plnění nereálných a náročných očekávání – být ideální partnerkou, dokonalou matkou, nejlepší přítelkyní – a potlačují vlastní potřeby a touhy.

3. Mít druhé lidi na prvním místě

Slyšela jste někdy o „sebezapření“? Jedná se o to, že obětujete vlastní potřeby, zájmy a tužby ve prospěch druhých. Pokud se potýkáte se syndromem hodné holky, pravděpodobně v tomto umění excelujete.

PŘÍKLADY: Možná jste se musela vzdát práce, kterou jste milovala, abyste se mohla věnovat výchově dětí, protože partner nechtěl dělat kompromisy. Možná vždy souhlasíte, že půjdete s kolegyní do její oblíbené restaurace, i když byste raději vyzkoušela bistro vedle. Možná každý víkend cestujete tři hodiny tam a zpět k rodičům, i když vaše sestra bydlí hned vedle nich.

Ať už je to jakkoli, ženy se syndromem hodné holky dávají přednost potřebám druhých před svými a snaží se vyhýbat konfliktům i za cenu potlačení vlastních tužeb.

4. Problémy s vnímáním svého těla

Dívky a ženy jsou často pod tlakem, aby vypadaly určitým způsobem, aby se líbily ostatním. To může vést k rozvoji poruch příjmu potravy a syndromu hodné holky, kdy se toto obvykle často prolíná. Ženy s tímto syndromem se mohou uchýlit k sebedestruktivním krokům ve snaze dosáhnout „dokonalého“ vzhledu. Může se jednat o plastické operace, které je mají přiblížit ideálu krásy, iracionální utrácení za značkové oblečení či zneužívání návykových látek nebo léků s cílem vše zvládnout.

5. Sexuální problémy

Sexuální problémy jsou běžným projevem syndromu hodné holky. Tyto ženy jsou často vnímány jako nevinné a čisté, což jim způsobuje dilema, když se stanou sexuální bytostí. Pokud se potýkáte se syndromem hodné holky, můžete se setkat s některými z následujících problémů:

 • Strach nebo vina z prožívání (nebo touhy) po sexu, zvláště pokud se váš objekt touhy nebo preferovaná sexuální aktivita vymyká konvenčním představám o ženské sexualitě.
 • Potíže s pochopením vlastních sexuálních potřeb a tužeb, jelikož se vždy zaměřujete na uspokojení partnera.
 • Nízké sebevědomí (ohledně těla i v jiných oblastech), které vám brání plně se oddat sexuálnímu prožitku.
 • Vnitřní tlak říkat „ano“ sexu nebo sexuálním praktikám, i když vám to není příjemné.
 • Potíže s rozpoznáním varovných signálů ve vztahu. To se může týkat i sexuálního zneužívání nebo v širším měřítku sexuálního násilí ze strany partnera.

6. Prožité trauma

Ženy bojující se syndromem hodné holky často prožily nějaké trauma v dětství. Chování typické pro tento syndrom může v některých případech představovat formu hypervigilance. Jedná se o stav chronické bdělosti a pocitu nebezpečí, který se pojí s psychickými potížemi, jako je posttraumatická stresová porucha a úzkost.

Můžete si ji představit jako biologickou adaptaci: nervový systém se stává hypervigilantním ve snaze chránit vás před typem poškození, které jste již zažila. I když jde o logickou reakci mozku na trauma, žít v neustálém pohotovostním režimu (24/7) představuje pro naše tělo a mozek enormní stres.

Proč je tedy hypervigilance běžná u žen se syndromem hodné holky? Podívejme se na příklad ženy vyrůstající v prostředí s fyzickým domácím násilím: může se stát tichou, submisivní a bez sebehodnoty, protože „být neviditelná“ jí v dětství zajišťovalo pocit bezpečí. Může se snažit, aby vše vypadalo „dokonale“, a tak se vyhýbá konfliktům. Může být naučena omlouvat násilníky a potlačovat vlastní emoce. Jinými slovy, stejné chování, které jí pomohlo přežít násilnou situaci, jí může bránit v budování zdravé identity a mezilidských vztahů.

žena v bílých šatech u moře

Jak překonat syndrom hodné holky?

Pokud se v tom poznáváte, co s tím? Vyrvat hluboké kořeny genderových rolí není snadné, ale s trochou snahy a odhodlání je to možné. Prvním krokem je vyhledat odbornou pomoc. Během terapie se postupně naučíte vyjadřovat své pocity a říct je svému okolí. I když to na začátku může znít děsivě, je důležité si uvědomit, že se jedná o proces, do kterého se ponoříte pomalu a s rozvahou.

Můžete například společně s terapeutem nacvičovat, jak říct kamarádce, že vám její chování ublížilo, a zjistit, jaké je to být upřímná sama k sobě ohledně svých pocitů. Je však důležité si uvědomit, že změna se nestane přes noc. Musíte tomu dát čas.

Kořeny syndromu hodné holky jsou hluboké a členité. Jejich odstranění může trvat delší dobu, protože se jedná o zakořeněné vzorce chování, které si lidé mnohdy ani neuvědomují.

Navenek šťastná, uvnitř nešťastná

Klíčovou součástí terapie je přiznat si, že trpíte syndromem hodné holky. Ty se navenek často prezentují jako šťastné za všech okolností, i když hluboko uvnitř cítí hněv, vztek, odpor a další negativní emoce, které se učí potlačovat. Ale tyto pocity existují a jsou reálnější, než si kdo kolem vás myslí. Je důležité si je přiznat a přijmout, že je v pořádku je cítit.

Stejně tak se naučíte vymezit si hranice a naučit se říkat „NE“, aniž byste měla pocit, že děláte něco špatně – i když stát si za svým někdy způsobí, že lidé kolem vás reagují negativně. Zeptejte se vždy sama sebe: „Naplňuji v této situaci také své vlastní potřeby?“ Lidé kolem vás se mohou pokusit vrátit vás do pozice hodné holky. Proto to vyžaduje trochu síly a odvahy, abyste neustoupila. S terapeutem může být toto přechodné období o dost snazší.

Jak předejít syndromu hodné holky / chlapce u svých dětí?

Pokud máte dítě, nejspíš vás znepokojilo, že výchova má velký vliv na syndrom hodné holky (či chlapce). Dobrou zprávou je, že to můžete zastavit a dokonce i dítě odnaučit.

1. Vyhněte se slovům „dobré“ a „špatné“

Vyhýbejte se výrazům jako „hodná holka“. Místo toho komentujte konkrétní chování a říkejte věci jako: „Vynaložila jsi hodně úsilí.“

Uvědomte si, že věci nejsou jen dobré nebo špatné. Jako lidé nezapadáme do těchto dvou protichůdných škatulek. A neplatí to jen pro dívky. Říkat kterémukoli dítěti, že je „dobré“, když je poslušné, tiché a neustále uspokojuje potřeby jiných lidí, může mít dlouhodobé následky.

2. Poslouchejte své nitro

Naučte děti naslouchat svému nitru. Když neposlouchají své nitro, zůstávají zranitelné vůči tomu, že je zneužijí nebo se dostanou do velmi nebezpečných situací. Pokud se bojí být nezdvořilé, možná nebudou poslouchat své nitro a nedokážou se vzdálit od někoho, kdo je toxický nebo nějak narušený. Ve skutečnosti se mohou přistihnout, že se toxického člověka snaží „napravit“ nebo získat jeho náklonnost.

Když dítě naučíte být „hodným dítětem“, stane se zranitelné vůči predátorům. Ti vyhledávají děti, o kterých se domnívají, že nebudou mluvit samy za sebe a jsou manipulovatelné.

FAKTA: Děti, které se bojí, že je rodiče označí jako „špatné a zlobivé“, mají větší pravděpodobnost, že budou něco tajit.

Naučíte-li děti prosadit se, získají důvěru, kterou potřebují, aby důvěřovaly svým instinktům a požádaly o pomoc, když ji potřebují.

žena u moře

Sbohem, hodná holko!

Syndrom hodných holek vzniká, když dívky a ženy žijí podle očekávání společnosti, jak by se měly chovat. Dovedeno do extrémů, může toto chování poškodit vaše tělo, duševní zdraví a osobní vztahy. Přiznejte si, že nikdy se nemůžeme zalíbit všem. A to je pro hodné holky opravdu těžké. Mají pocit, že když je někdo nemá rád, jejich hodnota klesá. Jakmile si přiznáte, že se nemůžete zavděčit všem, uděláte velké kroky vpřed.

Pár slov na závěr

 • Nesnažte se zavděčit všem a neobětujte kvůli nikomu svůj život a důstojnost.
 • Nebojte se odmítnutí a nevyhýbejte se konfrontacím – ani v případě jídla nebo vzhledu.
 • Nestresujte se perfekcionismem a nesnažte se být bezchybná ve všech směrech.
 • Nedovolte, aby někdo překročil vaše osobní hranice.
 • Neuchylujte se k záchranářskému chování a nepřebírejte roli pečovatelek.
 • Neupřednostňujte péči o druhé před sebou a nemějte kvůli tomu pocit viny.

Sdílejte článek na Facebooku se svými přáteli!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial