ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.sebejistazena.cz.

Provozovatel webu: Santovi pomocníci s.r.o., identifikační číslo: 10885455, sídlo: Chudenická 1059/30, Praha 102 00, spisová značka: C 350145/MSPH Městský soud v Praze

Soubory cookies

Soubory cookies obsahují informace, které slouží k poskytování služeb, behaviorálnímu cílení a analýze návštěvnosti. Behaviorální cílení je metoda zobrazování internetové reklamy, která vychází ze způsobu, jakým uživatelé používají internetové prohlížeče, a umožňuje inzerentům předávat reklamní sdělení, které odpovídá jejich zájmům. Tato forma reklamy je bezpečná a transparentní a je navržena s ohledem na uživatele.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost Santovi pomocníci s.r.o. zpracovává pouze osobní údaje, které jsou poskytnuty jednotlivými subjekty. Rozsah zpracování údajů závisí na účelu jejich poskytnutí a na rozsahu poskytovaných služeb konkrétnímu subjektu. Rozsah osobních údajů pro registrované uživatele zahrnuje jméno, příjmení, e-mailovou adresu a IP adresu.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom vás rádi informovali, že naše webové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče. Tyto soubory cookies umožňují webovému serveru zaznamenat informace o návštěvě uživatele, jako například preferovaný jazyk a další nastavení. Tímto způsobem můžeme uživatelům prezentovat přizpůsobený obsah a cílenou reklamu. Společnost Santovi pomocníci s.r.o. také využívá tyto soubory cookies na svém webu ke splnění tohoto účelu.

Média

Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Předně je důležité upozornit, že soubory cookies neslouží k identifikaci konkrétních osob a nezískávají citlivé osobní údaje. Navíc, soubory cookies téměř nezabírají místo na disku počítače, jejich velikost se pohybuje v řádu kilobytů.

Většina webových prohlížečů podporuje správu souborů cookies. Pokud je povoleno jejich použití ve prohlížeči uživatele, předpokládá se, že uživatel souhlasí s jejich využitím na tomto webu.

Typy souborů cookies

Existují zásadně dva typy souborů cookies. Prvním jsou dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele pouze do ukončení relace prohlížeče. Druhým typem jsou trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v počítači uživatele po delší dobu, obvykle až do jejich smazání nebo přepsání jinými. Dočasné soubory cookies umožňují uchovávání informací při přecházení mezi webovými stránkami a eliminují nutnost opakovaného zadávání určitých údajů.

Trvalé soubory cookies pomáhají identifikovat počítač uživatele, pokud znovu navštíví jakoukoli internetovou stránku. Je však důležité si uvědomit, že neumožňují identifikovat uživatele osobně. Další funkcí trvalých souborů cookies je přizpůsobení obsahu webových stránek zájmům uživatele a zabránění opakovanému zobrazení již odmítnuté reklamy. Nicméně ani v tomto případě soubory cookies nemohou identifikovat uživatele osobně, a data, která společnost Santovi pomocníci s.r.o. shromažďuje, jsou plně anonymizována a nespojena s jakýmikoli dalšími daty.

Jak využíváme soubory cookies?

Soubory cookies se používají k ověření uživatelů a prevenci podvodného využití přihlašovacích údajů a k ochraně uživatelských dat před neoprávněným přístupem. Tyto zaznamenané údaje mohou také sloužit k zabezpečení sítě a prevenci útoků.

Soubory cookies se také využívají k zvýšení atraktivity reklam pro uživatele a poskytnutí lepších podmínek pro inzerenty. Běžně se používají k výběru reklam, které jsou pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšení výkonových analýz kampaní a k tomu, aby se uživatelům nezobrazovaly reklamy, které již viděli nebo odmítli. Data z remarketingu jsou společnost Santovi pomocníci s.r.o. používána výhradně pro segmentaci návštěvníků a doručování relevantnějších reklamních sdělení. Segmenty jsou vytvářeny na základě obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu navštívených stránek.

V rámci segmentace společnosti Santovi pomocníci s.r.o. také sbírá obecné informace o přibližné geografické lokalitě zařízení uživatele. Tato data jsou shromažďována s cílem poskytovat personalizovaný obsah založený na geografické poloze uživatele.

Správa souborů cookies v různých internetových prohlížečích

Většina běžných webových prohlížečů, jako je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a další, nabízí možnosti správy souborů cookies. V nastavení těchto prohlížečů můžete ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat použití souborů cookies. Také je možné povolit nebo blokovat soubory cookies pouze pro vybrané webové stránky. Podrobnější informace lze nalézt v nápovědě daného prohlížeče.

Níže jsou uvedeny odkazy na možnosti nastavení správy souborů cookies ve vybraných internetových prohlížečích:

Pokud nemáte na svém zařízení nainstalován konkrétní prohlížeč, může být odkaz výše nefunkční.


Účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem a v rámci oprávněných zájmů správce a zpracovatele webové stránky, nebo na základě souhlasu uživatele. Tato zpracování slouží následujícím účelům:

 1. Zobrazování reklam založených na zájmech uživatelů webových stránek.
 2. Provádění analýz a měření s cílem zjistit zájem o poskytované služby.
 3. Cílené zobrazení obsahu a reklamy na webových stránkách v rámci přiměřeného rozsahu pro přímý marketing.
 4. Informování uživatelů o událostech, publikacích nebo službách, které by je mohly zajímat, v rámci přiměřeného rozsahu pro přímý marketing.
 5. Poskytování našich služeb a informování uživatelů o nich.

Poskytnutí osobních údajů pro účely poskytování služeb uživatelům je smluvním požadavkem a neposkytnutí těchto údajů může mít za následek nemožnost registrace.

Doba uchování osobních údajů

Délka zpracování souborů cookies se liší v závislosti na účelu jejich zpracování:

 • Zlepšování kvality poskytovaných služeb a vývoj nových funkcí – maximálně 2 roky.
 • Zobrazování reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek – maximálně 6 měsíců.
 • Provádění analýz a měření – maximálně 6 měsíců.
 • Detekování aktivace funkce ad block – Pokud provozovatel stránek použije JavaScript v zdrojovém kódu stránek ke zjištění, zda uživatel používá program na blokování reklam, může být tato informace použita k přizpůsobení zobrazení obsahu webové stránky. V takovém případě může být uživatel vyzván k odblokování reklam nebo vypnutí programu ad block, nebo může být obsah webové stránky upraven tak, aby byl adekvátní situaci.

Tímto se zajišťuje správná funkčnost webového prostředí a zabezpečení uživatelského prožitku.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu uživatele

Společnost Santovi pomocníci s.r.o. může zpracovávat osobní údaje subjektů i bez jejich souhlasu, avšak pouze za účelem poskytování služeb nebo produktů (splnění smlouvy, včetně smluv vzniklých faktickým využíváním služeb), splnění právních povinností vyplývajících pro společnost Santovi pomocníci s.r.o. z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání provozních a lokalizačních údajů dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích) nebo z důvodu oprávněných zájmů společnost Santovi pomocníci s.r.o. , například pro účely přímého marketingu, což zahrnuje přímou adresní komunikaci se zákazníky (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně), nebo pro zajištění bezpečnosti webu.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a není vyžadován souhlas uživatelů s takovým zpracováním.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Jak již bylo zmíněno, společnost Santovi pomocníci s.r.o. může zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu, ale také na základě oprávněného zájmu (zejména pro účely přímého marketingu) nebo pro splnění vzájemně uzavřené smlouvy, a to pouze v rozsahu nezbytném pro takové splnění. Dále je také oprávněna zpracovávat osobní údaje bez souhlasu uživatelů za účelem plnění povinností vyplývajících zákona. Konkrétní účely jsou uvedeny výše.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny pomocí standardních postupů a technologií.

Společnost Santovi pomocníci s.r.o. pravidelně provádí kontroly systému, aby zjistila případné chyby nebo slabá místa a aby se zabránilo útokům. Pro zajištění co nejvyšší úrovně ochrany chráněných dat používá společnost Santovi pomocníci s.r.o. bezpečnostní opatření odpovídající současným technologiím.

Pro zvýšení zabezpečení osobních údajů uživatelů webových stránek, které společnost Santovi pomocníci s.r.o. zastupuje, je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem a webovými stránkami šifrovány.

Nicméně společnost Santovi pomocníci s.r.o. nemůže plně zaručit bezpečnost osobních údajů bez spolupráce a odpovědného chování samotných subjektů, jimž tyto údaje patří. Subjekty mohou přispět k zajištění bezpečnosti svých údajů tím, že pečlivě střeží svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k dohodnutým službám a dodržují základní bezpečnostní zásady. Je také důležité si uvědomit, že e-maily, rychlé zprávy v chatu, blogy a jiné formy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto se v případě poskytování důvěrných informací důrazně doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace.

Práva subjektů, které poskytly osobní údaje

Subjekty, kterým patří poskytnuté údaje, mají následující práva vyplývající z platných právních předpisů:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt má právo získat informace o zpracovávaných osobních údajích a přístup k nim. V případě zneužití těchto práv si společnost Santovi pomocníci s.r.o. vyhrazuje právo neposkytnout osobní údaje.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt má právo požadovat opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů. Tyto opravy budou provedeny bez zbytečného odkladu a s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na vysvětlení: Subjekt má právo požadovat vysvětlení, pokud existuje podezření na zpracování osobních údajů, které narušuje ochranu jeho osobního a soukromého života a je v rozporu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: Subjekt má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na soukromí.
 • Právo na výmaz: Subjekt má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud účely zpracování, pro které byly shromážděny, již neplatí nebo byly zpracovány protiprávně.
 • Právo na omezení zpracování: V určitých případech, kdy nelze vyhovět právu na výmaz, může subjekt požadovat omezení zpracování osobních údajů ze strany společnost Santovi pomocníci s.r.o..
 • Právo na přenositelnost údajů: Pokud jsou osobní údaje předávány třetím stranám, subjekt má právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud by takové přenesení mohlo nepříznivě ovlivnit práva a svobody třetích osob, společnost Santovi pomocníci s.r.o. nemusí vyhovět žádosti.
 • Právo vznést námitku: Subjekt má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se provádí ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnost Santovi pomocníci s.r.o. Pokud společnost Santovi pomocníci s.r.o. nedokáže prokázat právní důvod pro zpracování, který převažuje nad právy a svobodami subjektu, společnost Santovi pomocníci s.r.o. bez zbytečného odkladu ukončí zpracování na základě této námitky.
 • Máte také možnost navštívit webovou stránku http://www.youronlinechoices.com/cz/ pro detailní informace a vysvětlení o práci s cookies a volbách týkajících se behaviorálního cílení v rámci webových prohlížečů.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial